Tabela 1: Wybrane właściwości kwasów siarkowych i selenowych białka à Związki organiczne, w skład których wchodzą pierwiastki Takie, Jak Węgiel, wodór, tlen oraz Azot i Siarka. Białka są złożone z aminokwasów połączonych ze sobą w Długie łańcuchy. W przyrodzie istnieje zaledwie dwadzieścia aminokwasów, ALE są dziesiątki tysięcy Białek. Każdy aminokwas występuje w białku wielokrotnie. Kolejność aminokwasów w łańcuchu białka odwoływano o olbrzymiej różnorodności tych Związków, une co za tym idzie – o diffĂŠrents funkcjach Białek. Białka budulcowe są składnikiem organizmów wszystkich, wchodzą m.in. w skład błon komórkowych. Białka enzymatyczne decydują o przebiegu wszystkich Reakcji biochemicznych w organizmach. Białka odpornościowe, CZYLI przeciwciała, walczą z ciałami obcymi, które wnikają ne organizmu i mogą wywołać infekcję lub uczulenie. Hormon wzrostu i insulina są przykładami Białek regulujących funkcjonowanie organizmu. Są też białka umożliwiające skurcz mięśni. Z kolei białka transportujące przenoszą różne substancje między komórkami.

U roślin mogą wić materiał zapasowy. Szczególnie bogate w białka są nasiona grochu, Fasoli, bobu, soi i soczewicy. Zdarza się często, że omawiane Związki mogą być wykorzystane jako Źródło energii. Właściwości Białek zależą OD ich złożonej struktury przestrzennej. Kwaśne Deszcze à opady atmosferyczne o odczynie kwaśnym (o pH niższym OD 5, 6). Przyczyną kwaśnych dreszczów jest Tworzenie się w atmosferze kwasów siarkowego i azotowego. Powstają une na skutek Reakcji tlenków siarki i azotu z parą wodną. Głównym źródłem tlenków siarki i… Więcej» Związek chemiczny Zawiera atomy co najmniej dwóch diffĂŠrents pierwiastków połączonych ze sobą za POMOCA wiązań Chemicznych. Liczbę wiązań utworzonych przez Atom danego pierwiastka w cząsteczce związku chemicznego nazywamy wartościowością. Znając wartościowość pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego możemy ustalić jego Wzór sumaryczny.