► Modèle Edukacji zorientowany na czynniki ryzyka-ich eliminowanie w celu zapobiegania równocześnie kilku chorobom. Modèle Ten aucune interdyscyplinarnej współpracy specjalistów je nie uwzglet NIA pozytywnego aspektu Zdrowia. ► Modèle zorientowany na zdrowie (w ujęciu holistycznym) je wzmacnianie jego potencjału, w którym pacjent sprawie się podmiotem Edukacji zdrowotnej. À właśnie sur Powinien aktywnie uczestniczyć w problemów definiowaniu, wpływać na kształtowanie je wprowadzanie działań w celu poprawy Zdrowia. [4, 5] 12. Przedstawić różne definicje (koncepcje) Edukacji medycyny je wynikające z nich cele. Podział WG L. ewles i i. simnett: podejście cel Medyczne zapobieganie chorobom i niepełnosprawności behawioralne kształtowanie zachowań zmniejszających mortel Chorób edukacyjne Praca z poszczególnymi osobami, ukierunkowana na ich indywidualne potrzepar Zorientowane na jednostkę Praca z poszczególnymi osobami, ukierunkowana na ich indywidualne potrzeby środowiskowe zmiany w środowisku jednostkami i nią umożliwiające prozdrowotny styl życia podział WG A. Tannahill modèle zorientowany na chorobę cel: zapobieganie określonym chorobom modèle zorientowany na czynniki ryzyka cel: eliminowanie tych czynników (NP. palenia tytoniu) w celu zapobiegania równocześnie wielu chorobom modèle zorientowany na zdrowie cel: wzmacnianie potencjału Zdrowia jeszcze jeden podział (nie napisane WG Kogo): środowiskowa, Demokratyczna Edukacja zdrowotna dotyczy Edukacji medycyny w Szkole i rozwijana jest przez duńskich pedagoów, w kontekście szkoły promującej zdrowie. Podstawą jej jest Demokratyczny paradygmat Edukacji medycyny (przeciwieństwo p. moralistycznego), którego kluczowymi elementami są: holizm, rozwijanie kompetencji do działania je uczestnictwo.

Celem jest rozwijanie kompetencji do działania. Edukacja zdrowotna ukierunkowana na rozwijanie Umiejętności życiowych Koncepcja tej Edukacji jest rozwijana, OD początków lat 90. XX w., przez qui, nous współpracy m.in. z l`UNICEF. Dotyczy głównie dzieci i Młodzieży oznacza interaktywny, uczestniczący proces nauczania i uczenia się, którego Celem jest: podejmowanie przez dzieci i mlodzieź pozytywnych decyzji i działań dla Ochrony i DOSKONALENIA Zdrowia własnego i innych. Edukacja zdrowotna ukierunkowana na Zwiększenie alfabetyzacji medycyny alfabetyzacja zdrowotna oznacza Umiejętności poznawcze i Społeczne, które determinują motywację je zdolności jednostek do zdobywania Informacji, zrozumienia jej wykorzystania w sposób, qui sprzyja doskonaleniu i utrzymaniu Dobrego Zdrowia.